SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ

Yüksek hizmet kalitesi, insana ve doğaya verilen değer, tasarım ve üretim süreçlerinde sürekli gelişim ilkeleri doğrultusunda; sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetiminde yarattığımız pozitif değeri sürekli ve tutarlı bir şekilde artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimiz arasında kabul ediyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.

2021 yılında sürdürülebilirliğin iş süreçlerimize entegrasyonunu sağlamak amacıyla Roteks Sürdürülebilirlik Kurulu’nu kurduk. Kurulun temel görevleri arasında sürdürülebilirlik alanlarında tespit edilen risk ve fırsatları değerlendirerek, öncelikli konuları belirlemek ve kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini tanımlamak yer almaktadır. Ayrıca Kurul, performans değerlendirmesi yaparak gelişim noktalarını ortaya çıkarmak ve paydaş iletişimleri ile alandaki yenilikleri ve beklentileri takip etmekten sorumludur.