SORUMLU ÜRETİM ORGANİZASYONU

Çalışan haklarının korunması ve üretim zincirimizdeki paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi sürdürülebilirlik önceliklerimizdendir. Üretim zincirimizde yer alan ya da yeni iş birliği kuracağımız işletmelerin sosyal ve çevresel uygunluk performanslarını, gerçekleştirdiğimiz denetimlerle güvence altına alıyoruz.

Kilit üretim işletmelerimizde gelişim noktaları için birlikte çalışıyor ve sosyal alandaki sonuçlarını HIGG FSLM modülü, çevresel alandaki sonuçlarını HIGG FEM modülü üzerinden paylaşıyoruz.

Üretim zincirimizin her alanda güçlenmesi için kalite güvence, kalite kontrol, sosyal ve çevre uygunluk başta olmak üzere üretim birimlerimizde eğitimler organize ediyoruz. Bu eğitimlere zaman ve mekandan bağımsız ulaşım için rotekswebportal.com platformunu hayata geçirdik.