ETİK HAT

ETİK DEĞERLERİMİZ

Dürüstlük ve açıklık Roteks’in itibarının ve başarısının temelini oluşturan en önemli iki etik değerdir.

Etik değerler politikamızı anlamak ve korumak tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sorumluluğundadır.

Etik politikamız uyarınca ROTEKS;

  • Geliştirdiği tüm politika ve prosedürlerde yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara tam uyum göstermeyi hedefler.
  • Evrensel İnsan Hakları temel kuralları çerçevesinde çalışma koşullarını destekler ve bunlardan taviz vermez.
  • Şirket içi ve dışında tüm personelinin dürüst ve adil biçimde davranmasını bekler.
  • Gerek personeli gerekse iş ortakları ile ilişkilerinde, kanuni ve sosyal hakları her zaman gözetir ve adil davranır.
  • Tüm ilişkilerinde bilginin gizliliğinin korunmasını esas alır.
  • Ticari ilişkilerinde etik kurallara uyulmasını, haksız kazanç sağlamaktan kaçınılmasını, tüm ticari ve sosyal kararların kişisel menfaatlere dayandırılmadan alınmasını şart koşar.
  • Çevreye duyarlı bir üretim ve yaşam geliştirme adına çalışır.

ETİK HAT:

Roteks Tekstil İhr.San.ve Tic. A.Ş.’yi ilgilendiren tüm etik uygunsuzlukların Roteks Tekstil Etik Kurulu’na iletilmesini sağlamak üzere bir Etik Hat oluşturulmuştur. Yapılacak bildirimlerde kişisel bilgiler hiçbir şekilde talep edilmemekte olup, verilecek tüm bilgiler gizli tutulacaktır.

Hatalı olan bir davranışı iyi niyetli ve dürüst bir şekilde bildiren veya inceleme sırasında incelemeye katılan ya da yardımcı olan kişilerin zarar görmemesi en başta Yönetimin güvencesindedir.

Bildirilen tüm ihlaller Roteks Tekstil Etik Kurulu tarafından kısa zaman içinde incelenerek, Kurul Kararı doğrultusunda uygun eylem/tedbirler alınacaktır.
Desteğiniz ve iş birliğiniz için teşekkür ederiz.

 

Telefon:  +90 549 839 34 64
E-mail: etikhat@roteks.com.tr