İNSAN KAYNAKLARI

Roteks’te İnsan Kaynakları politikalarımızı, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini insan kaynakları süreçlerinin tümünde gözeterek, çalışanların bireysel haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstererek oluşturuyoruz. Bu doğrultuda öncelikli hedefimiz şirket içinde, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını sağlamak, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı yaratmaktır.

Çalışanlarımızın işyerindeki memnuniyetlerini düzenli aralıklarla uyguladığımız Çalışan Memnuniyet Anketleri ile ölçümlüyoruz. Bu kanaldan gelen geri bildirimleri İnsan Kaynakları aktivitelerimize yön verirken göz önünde bulunduruyoruz.