ARGE

Değişen tüketici talep ve beklentilerini, insana ve doğaya karşı sorumluluklarımız ışığında karşılama hedefimizle araştırma ve geliştirme faaliyetleri üzerinde çalışıyoruz. Bu hedefe yönelik olarak Roteks Ar-Ge Merkezi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan onay ile Eylül 2017’de kurulmuştur.

Ar-Ge Merkezimizin temel stratejisi, tekstil ve moda sektöründe inovasyona ve küresel rekabete yönelik teknolojik ve bilimsel projeleri üniversiteler ve teknoparklar iş birliğiyle yürütmektir. Merkezimiz, 2022 yılında Turkish Time dergisi tarafından yapılan Türkiye Ar-Ge Araştırması sonucuna göre, tekstil ve hazır giyim alanında 12’inci, denim sektöründe ise 2’nci sırada yer almıştır.