SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Sürdürülebilirlik politikamız, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkımızı ortaya koymayı amaçlamaktadır. Politikamız, paydaş katılımı uygulamaları ve sürdürülebilirlik standartlarının gereklilikleri doğrultusunda belirlediğimiz öncelikli konuların yönetimine yön verir.

Bu doğrultuda ilkelerimiz;

  • İklim değişikliğiyle mücadele için risk ve fırsatları operasyonlarımız kapsamında değerlendirmek ve aktif bir şekilde yönetmek. Su yönetimi, enerji yönetimi, emisyon yönetimi, kaynak verimliliği başlıklarında performans kriterleri ve hedefler belirleyerek çevresel ayak izimizi iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Tüm operasyonlarımızda insan haklarına saygıyı öncelikli ilke olarak benimsemek, her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak, fırsat eşitliğini teşvik etmek ve tedarik zincirimizden de aynı hassasiyeti beklemek,
  • Sorumlu üretim anlayışımız ile müşteri memnuniyetini ve ürün güvenliği en üst seviyede tutmak. Bu doğrultuda teknoloji ve dijitalleşmenin sunduğu yenilikçi ve rekabetçi uygulamaları sürekli takip etmek, operasyonlarımız kapsamında değerlendirmek,
  • Tüm operasyonlarımızda iş güvenliğini, kaliteyi, verimliliği ve uygun maliyeti ön plana koyarak istihdam yaratmak, sürdürülebilir büyüme için çalışmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak,
  • Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri, adil, eşit, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı bir çalışma ortamı sağlamak. İlgili konularda ulusal ve uluslararası standart ve yükümlülükleri aktif bir şekilde takip ederek uygulamak,
  • Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ve etik değerlerimizi tedarik zincirimizde yaygınlaştırmak için çalışmak, tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik performansını geliştirmeye katkıda bulunacağımız projeler geliştirmek,
  • Toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek,
  • Paydaşlarımızla iletişime geçtiğimiz kanalları aktif şekilde kullanmak ve geri bildirimleri aktif bir şekilde değerlendirmek,
  • Bilgi gizliliği ve güvenliği gerekliliklerini sağlayacak altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek,
  • Sürdürülebilirlik performansımızı sürekli iyileştirecek yönetim uygulamalarını hayata geçirmek. Elde ettiğimiz performansı şeffaf bir şekilde paydaşlarımızın görüşüne sunmaktır.