KALİTE POLİTİKAMIZ

Roteks Tekstil A.Ş.’de Kalite Politikasının temeli olarak müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı, süreçlerle yönetim anlayışını tüm operasyonlarımızda uygulamayı ve tüm süreçlerin sürekli iyileşmesini benimseriz. Kalite yönetim sistemimizde belirlediğimiz politika ve ilkelerin sürdürülebilirliğine ve geliştirilmesine üst yönetimimiz liderlik eder. Tüm çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katılımı ile kalite politikamızın etkinlik alanını geliştirmeyi hedefleriz.

Bu doğrultuda hedeflerimiz;

  • İcra Kurulu tarafından belirlenmiş olan stratejik hedeflere ulaşmak,
  • Süreçlerle yönetim anlayışıyla; planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları en aza indirerek yüksek verim ve minimum maliyet ile maksimum kaliteye ilk defada ulaşmak,
  • Yasalarca belirlenmiş olan şartlara uyumlu olarak müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, partner üretim işletimlerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak paydaş memnuniyetini sürekli ve tutarlı olarak artırmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli ve tutarlı olarak arttırmak,
  • İnsan ve çevre kaynakları açısından sürdürülebilir üretim yapmak,
  • Sorumlu üretici anlayışımızın bir gerekliliği olarak, ürün yaşam döngüsü boyunca ürün ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutmaktır.