İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Roteks Tekstil, insan kaynakları politikası ile, her bir çalışanın potansiyelini ortaya çıkarmaya fırsat bulduğu, düşüncelerini özgürce ifade ederek Roteks Tekstil`in vizyonuna katkı sağladığı, değer yarattığı bir ortam sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda şeffaf, adil, sürekli öğrenme odaklı, etkili ve katılımcı bir liderlik sergileyen, şirket bağlılığı yüksek, verimli, mutlu, sosyal ve çevresel sorumluluk sahibi bir işgücünü sürdürülebilir olarak oluşturmayı hedefler.

İnsan Kaynakları Politikamız; performans değerleme, eğitim faaliyetleri, lisansüstü ve doktora teşvikleri, departmanlar arası proje grup çalışmaları aracılığıyla çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemektir. Roteks Tekstil tüm personeline uygun eğitim ve iş olanakları sağlayarak adil, önyargısız ve eşit fırsatlar sunar.

Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek ve güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak önceliğimizdir.

İnsan Kaynakları Politikası, Roteks Tekstil‘in stratejik planlarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlense de aşağıdaki ilkeler her zaman dikkate alınmaktadır:

 1. Dürüstlük ve etik insan kaynakları yönetimi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olmak,
 2. Faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek,
 3. İşe alım, terfi, ücretlendirme, gelişim ve işten çıkarma süreçleri dahil olmak üzere tüm süreçlerde eşitlik ilkesi doğrultusunda hareket etmek,
 4. Tüm iş süreçlerimizde ayrımcılığın her türüne karşı olmak ve ayrımcılığa tolerans göstermemek,
 5. İlişkilerin her seviyede açık ve şeffaf olmasını sağlamak, çalışanlarımız ile iletişim mecralarını farklılaştırarak geribildirimlerini etkin bir şekilde toplamak,
 6. Çalışma ortamı ve düzenini profesyonel yönetim ve çalışma prensiplerine uygun olarak yapılandırmak,
 7. Yasalarla tanımlanmış çalışan haklarını sürekli olarak gözetmek,
 8. Çalışanlarımızın güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak,
 9. Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermek, gelişim ve yaratıcılığı desteklemek,
 10. Yasal düzenlemelerce belirlenmiş örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını desteklemek, ifade özgürlüğüne saygı duymak,
 11. Performans sistemi ile çalışanlardan beklentileri açık ve anlaşılır olarak belirlemek ve çalışanların adil değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak,
 12. Toplumsal yükümlülüklerimiz ve etik değerlerimiz konusunda çalışanlarımızda farkındalık ve sorumluluk bilincini yerleştirmek, çalışanlarımızın sosyal sorumluluk kavramımız ve önceliklerimizle uyumlu gönüllülük çalışmalarına katılımlarını ve gelişimlerini desteklemektir.